Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

4389 149d 500
Reposted fromerial erial vianepenthe nepenthe
duchess
8443 7f5d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viadailylife dailylife
duchess
2483 e366 500
Jarek "Khaal" Kubicki
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viagaiqus gaiqus
3896 9f19 500
Reposted fromtwice twice vianepenthe nepenthe
duchess
0766 2cb1
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
duchess
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
duchess
Reposted fromheima heima viainsanedreamer insanedreamer

January 29 2015

duchess
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
duchess
6593 b9dd
Reposted fromintrigante intrigante vianepenthe nepenthe
duchess
(...) mężczyzna powinien mieć pewien minimalny poziom czułości. Tyle, żeby chciało się z nim popłakać w ciemnym kinie.
— Janusz L. Wiśniewski "Martyna"

January 20 2015

duchess
Nie mów mi: „Bądź realistką”
Ja, kochanie, chcę mieć wszystko.
— Maria Peszek- 'Padam'

January 08 2015

duchess
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viadailylife dailylife

January 05 2015

duchess
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
duchess
1494 5362 500
Reposted fromkotowate kotowate viarisky risky
2843 c5e5
Reposted fromzamulasz zamulasz viapaulyna paulyna
duchess
1018 0054
Reposted fromrisky risky viapaulyna paulyna
duchess
7517 33a0
Reposted fromjohankam johankam viapaulyna paulyna
duchess
Leżał obok i patrzył na mnie tak jakbym była jakimś cudem. A później objął mnie w talii i pocałował, tak jakby czekał na to całe życie.
Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna viapaulyna paulyna
duchess
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viapaulyna paulyna
duchess
6824 7c68
Reposted frompornozupa pornozupa viapaulyna paulyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl